Transportstyrelsen indraget körkort

Återkallat körkort – Transportstyrelsen

Återkallat körkort. Om du gör dig skyldig till vissa brott eller det finns annan grund (exempelvis sjukdom) kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort.

Nytt körkort efter återkallelse – Transportstyrelsen

Om ditt körkort återkallats och du får avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) …

Om polisen tar ditt körkort – Transportstyrelsen

Polisen skickar inom 48 timmar ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Polisens beslut kan inte överklagas, men vi ska utreda om …

Jag har förlorat körkortet – Transportstyrelsen

Om du gör dig skyldig till vissa brott och förseelser kan vi återkalla ditt körkort. Det gäller till exempel vid rattfylleri, fortkörning, upprepade …

Frågor och svar – Återkallat körkort – Transportstyrelsen

20 nov. 2019 — Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse …

Varning istället för återkallelse – Transportstyrelsen

Varning är en mildare form av körkortsingripande. Det kan ses som en anmärkning att ditt beteende i trafiken eller dina levnadsförhållanden utvecklats på ett …

Läkares anmälningsskyldighet – Transportstyrelsen

Alla läkare är enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) skyldiga att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. För att …

Indraget Körkort? – Få hjälp av Sveriges mest erfarna …

Indraget Körkort? – Få hjälp av Sveriges mest erfarna Trafikjurister

Körkortsåterkallelse, innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan …

Troligtvis din bästa möjlighet att vinna framgång i frågor rörande Indraget Körkort. Tips, råd, kostnadsfri rådgivning och juridiskt ombud.

Indraget körkort: Fullständig översikt (prövotid, rattfylleri mm)

Yttrande till Transportstyrelsen – Tips om det viktiga

Tillsvidarebeslut om återkallelse av körkort meddelar Transportstyrelsen om de anser det som sannolikt att ditt körkort kommer bli återkallat i ett senare …

Ibland kan det vara svårt att veta vad man bör skriva i ett yttrande till Transportstyrelsen. Vi tipsar om vad som kan ha inverkande betydelse

11 dec. 2021 — Det kan förekomma att Transportstyrelsen beslutar om indraget körkort vid narkotikabrott, grov misshandel eller om man har tillåtit olovlig …

Keywords: transportstyrelsen indraget körkort, transportstyrelsen återkallat körkort, grov olovlig körning transportstyrelsen, indraget körkort fortkörning transportstyrelsen, transportstyrelsen fortkörning